Tuotantoprosessien tiedonkeruu- ja analysointiohjelmistot

Web-pohjainen ANDI-ohjelmisto- ja tietokantaratkaisu on tehokas työkalu teollisuusprosessien hallintaan.

ANDI mahdollistaa esimerkiksi tuotanto-arvojen, trendinäkymien ja kriittisten antureiden historiatietojen tallentamisen ja seuraamisen reaaliajassa. ANDIn tarjoamien hälytysten avulla tuotannossa voidaan tarttua vikatietoihin ja prosessihöiriöihin nopeasti ja kustannustehokkaasti.

ANDI kerää antureilta dataa tietokantoihin, analysoi ja jalostaa tiedoista raportin, johon saa vaivattomasti näkyviin myös tietoja eri logiikoista ja muista järjestelmistä. Toiminnon mahdollistaa monipuolinen Gateway-liitäntäohjelmistovalikoima.